Drugi jeziki
INTERAKTIVNI VODNIK RASTLINSTVA
DOLINE GLINŠČICE
Občina Dolina, Trst

P.L. Nimis, S. Martellos
L. Poldini
Fotografije A. Moro


Stand-alone PocketPC version

DOWNLOAD Tested on Microsoft Windows OS
Download, decompress in a new folder and start by opening the "home.html" file