Drugi jeziki
Spoznajmo 100 rastlin
alpskega botaničnega vrta Juliana (Slovenija)

Pier Luigi Nimis, Nada Praprotnik, Irena Kodele Krašna
-
Fotografije Andrea Moro

Juliana je najstarejši alpski botanični vrt v naravnem okolju na slovenskem ozemlju. Leta 1926 ga je ustanovil tržaški posestnik Albert Bois de Chesne. Zdaj zanj skrbi Prirodoslovni muzej Slovenije. V vrtu uspeva okrog 600 različnih vrst rastlin, ki so značilne za Alpe, njihovo predgorje in za kraški svet. Med njimi so tudi endemiti, ki rastejo samo v Sloveniji.
Večino rastlin v vrtu je bilo potrebno izkopati v naravi, jih prinesti v vrt in posaditi. Nekatere lepo uspevajo, nekatere rastejo nekaj let, nekatere pa se sploh ne primejo. Vsako leto je treba po nekaj novih vrst, vedno znova je treba to zbirko živih rastlin dopolnjevati in zanjo skrbeti. Prav zato od obiskovalcev vrta pričakujemo in jih tudi prosimo, da v vrtu hodijo samo po stezah ter da ne trgajo in ne uničujejo rastlin.
V tem interaktivnem vodniku je zajetih le 100 najznačilnejših rastlin, ki v Juliani dobro uspevajo in vsako leto cvetijo. Z njegovo pomočjo obiskovalci vrta spoznavajo rastline in njihove prilagoditve na življenje v gorah, izvedo marsikaj zanimivega o predstavljenih vrstah in si naberejo izkušnje za določanje rastlin z zahtevnejšimi vodniki v naravnem okolju naših Alp.
Projekt Interaktivna določevalna orodja za šole (SiiT): spoznavanje biotske pestrosti na čezmejnem območju sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.