Teised keeled
Eesti eFloora
Puud, põõsad ja rohttaimed

Pier Luigi Nimis, Malle Leht
Stefano Martellos, Tiina Randlane
Pildid Andrea Moro

Käesolev interaktiivne määraja on sobiv kasutamiseks kooliõpilastele, üliõpilastele ja kõigile loodushuvilistele, kes sooviksid teada saada, millised taimed kasvavad meie metsades, niitudel või soodes. Määraja sisaldab ligi 1100 taimeliiki Eestis registreeritud enam kui 1500 liigist. Puude ja põõsaste osas käsitletakse - kooliõpetajate palvel - kodumaiste ja naturaliseerunud liikide kõrval ka parkides ja aedades sagedamini kasvatatavaid võõrpuuliike. Käesolevast määrajast on välja jäänud mõnede taimeperekondade sellised liigid, mille süstemaatiline käsitlus on vaieldav ning taksonid raskesti eristatavad ka spetsialistide jaoks (nt hunditubakate, kibuvitsade, kortslehtede, pajude, viirpuude ja võilillede osad liigid), ning ka mõned väga haruldased liigid.
Eesti eFloora valmis Trieste Ülikooli (Itaalia) ja Tartu Ülikooli ning Eesti Maaülikooli koostöös loodusharidusliku projekti KeyToNature raames. Lisaks eelpool nimetatud autoritele on määraja valmimisele kaasa aidanud Aino Kalda, Thea Kull ja Ülle Reier; Itaalia taimepiltide galeriid on aidanud täiendada Rein Kalamees, Jaan Liira, Jaanus Paal, Kersti Püssa, Elle Roosaluste, Kai Rünk, Andres Saag ja Tiina Talve. Samuti on kasutatud TÜ Botaanika - ja mükoloogiamuuseumi kõrgemate taimede herbaarlehtede pilte mõnede taimeliikide illustreerimiseks.
Head määramist ja taimede tundmaõppimist!